Vũ trụ.

Hồi gì nhớ trong Hoàng tử Bé ý bảo, nếu bạn thực sự muốn gì cả vũ trụ sẽ hợp sức mang nó đến. Giờ mình tin là cả vũ trụ đang hợp sức trừng phạt mình.

Cái gọi là happy ending, có lẽ ai rồi cũng đạt được, vì cuối cùng cũng chỉ cần chết là được thôi mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s